Еко-Град Донгтан

екоЛогични екоРешения

Съвсем скоро, откриването на Световното Експо изложение през 2010 в Шанхай ще разбули новопостроеният еко-град Dongtan. Първият от общо четири еко-градове, които ще бъдат построени в Китай, Донгтан ще бъдат екологично чист, с нулеви парникови емисии и самозадоволяващи се водни и енергийни системи.

Градът е проектиран, като поредица от квартали, за да е удобен, по-скоро за пешеходци, от колкото за автомобили. Разбира се в еко-града ще има градски транспорт и автомобили, но те също ще са с с нулеви емисии, всички от енергийните си нужди ще се генерират от възобновяеми източници.

Енергията за града ще се добива от енергиен център, който ще управлява вятърни турбини, био-горива и ще рециклира органични материали. Отпадъците ще бъдат използвани и ще се компостират или използват като биомаса за допълнително производство на енергия. Води от градската канализацията ще бъдат обработвани за напояване и за компостиране, градът няма да има сметищни депа.

Първоначално Донгтан ще стартира с едно селище наречено Марина, с население от 20000, което е насрочено за завършване до 2010 г., а 80000 души се очаква да живеят в това късче от рая до 2020 година.

No comments:

Post a Comment