Еко-Град Донгтан

екоЛогични екоРешения

Съвсем скоро, откриването на Световното Експо изложение през 2010 в Шанхай ще разбули новопостроеният еко-град Dongtan. Първият от общо четири еко-градове, които ще бъдат построени в Китай, Донгтан ще бъдат екологично чист, с нулеви парникови емисии и самозадоволяващи се водни и енергийни системи.

Градът е проектиран, като поредица от квартали, за да е удобен, по-скоро за пешеходци, от колкото за автомобили. Разбира се в еко-града ще има градски транспорт и автомобили, но те също ще са с с нулеви емисии, всички от енергийните си нужди ще се генерират от възобновяеми източници.

Енергията за града ще се добива от енергиен център, който ще управлява вятърни турбини, био-горива и ще рециклира органични материали. Отпадъците ще бъдат използвани и ще се компостират или използват като биомаса за допълнително производство на енергия. Води от градската канализацията ще бъдат обработвани за напояване и за компостиране, градът няма да има сметищни депа.

Първоначално Донгтан ще стартира с едно селище наречено Марина, с население от 20000, което е насрочено за завършване до 2010 г., а 80000 души се очаква да живеят в това късче от рая до 2020 година.

Изменение на климата

До какво води изменението на климата?

Международната мрежа за Деня на Земята стартира тригодишна глобална кампания фокусирана върху решението на проблемите от изменението на климата.
Изменението на климата вече е реалност и оказва своето влияние върху цялата планета. Прогнозите за изменението на климата показват, че то ще продължи и ще предизвиква световни катаклизми – свързани с водата, земята и въздуха. Учени прогнозират, че ако емисиите на парникови газове не се намалят значително, ледената обвивка на Гренландия най-вероятно ще се изпари в рамките на следващите 50 години...

Друго предвиждане е увеличението на валежите от дъжд и сняг в някои райони на света и намалението им в други, като по този начин ще има наводнения и суши. Екстремалните метеорологични условия, като горещи вълни, ниски температури, торнадо, вятърни бури, тайфуни, виелици и други също ще зачестят. С покачването на морското ниво ще има наводнения по по-ниските земи покрай океани и морета, населени от милиони хора. Някои от тези региони могат да останат наводнени завинаги. Наводненията ще доведат до по-бързо разпространение на болести, свързани с водата, както и до изчезването на много животински и растителни видове. Изменението на климата засяга не само природата, а и нашето здраве, ежедневие, икономика, култура. Ето защо кампанията ще обучава и мотивира за действия всички нива на обществеността – правителство, бизнес, регионални организации, студенти и всеки отделен човек. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Ден на Земята

Денят на Земята се отбелязва от 1970 година най-напред в САЩ.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в
защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
Каква е историята на българското участие в Деня на Земята?

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се озовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на
опазването на околната среда.

На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

До какво води изменението на климата?

Да спасим планетата

Колкото повече знаем за съществуващите вече, различни енергийни системи, толкова повече възможности ще имаме да ги изпозваме. Каним ви да изследвате тези вълнуващи възможности с нас. Добре дошли в света на безплатната енергия. Тази сайт има за цел да повиши компетентността на всички нас по отношение на това, как консумацията на енергия се отразява върху климата и как пестенето на енергия и идеята за алтернативни изтоници за добиване на чиста енергия, допринасят за едно по-устойчиво бъдеще.
Светът, в който живеем, се нуждае от чиста енергия на по-ниска цена. Ние всички трябва да се научим да бъдем по-добри настойници на околната среда. Това означава, да замърсяваме по-малко и да рециклираме повече. Има много невероятни методи за получаване на енергия от околната среда. Енергията е ключов проблем за времето, в което живеем.